Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
 
Gabinet Pomocy Psychologicznej Milena Garbacz-Zatorska
<a href="http://www.psycholog-kg.pl/">Gabinet Pomocy Psychologicznej </a>  Milena Garbacz-Zatorska


www.psycholog-kg.pl

Konsultacje psychologiczne

 Diagnostyka

 Mediacje w sprawach rodzinnych

 Relaksacje i wsparcie psychologiczne

 Terapia zaburzeń relacji małżeńskich oraz rodzinnych

 Terapia zaburzeń nerwicowych

 Pomoc w problemach opiekuńczo wychowawczych

 Rehabilitacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych

 Warsztaty terapeutyczne i szkoleniowe dla firm oraz osób prywatnychCENNIK:

konsultacja psychologiczna indywidualna - 100 zł

pierwsza konsultacja - 90 min

konsultacja rodzinna - 150 zł

przy terapii długoterminowej ustala się koszt wizyt indywidualnie
Edukacja :


Uczelnia :
Politechnika Koszalińska (od 2012-10)

Kierunek :
Socjoterapia

Poziom studiów :
studia podyplomowe


Uczelnia :
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (2004-09 - 2005-06)

Kierunek :
Przywództwo i Negocjacje

Poziom studiów :
studia podyplomowe


Uczelnia :
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (1998-09 - 2004-04)

Kierunek :
psychologia ( dodatkowa specjalizacja - psychologia międzykulturowa )

Poziom studiów :
magisterskie


Doświadczenie zawodowe :


Firma :
Gabinet Pomocy Psychologicznej

Stanowisko :
psycholog / właściciel

Obowiązki :
Diagnostyka / Mediacje w sprawach rodzinnych / Relaksacje i wsparcie psychologiczne / Terapia zaburzeń relacji małżeńskich oraz rodzinnych / Terapia zaburzeń nerwicowych / Pomoc w problemach opiekuńczowychowawczych / Rehabilitacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych / Warsztaty terapeutyczne i szkoleniowe dla firm oraz osób prywatnych.


Firma :
SP 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
opieka psychologiczna nad dziećmi / warsztaty psychoedukacyjne / wspomaganie kadry nauczycielskiej / rewalidacja indywidualna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.


Firma :
SP 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu (od 2007-10 do 2012-08)

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
opieka psychologiczna nad dziećmi / warsztaty psychoedukacyjne / wspomaganie kadry nauczycielskiej / prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych / szefowa zespołu ds wspierania rozwoju ucznia zdolnego.


Firma :
SP 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu (od 2011-10 do 2011-12)

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
opieka psychologiczna nad dziećmi / warsztaty psychoedukacyjne / wspomaganie kadry nauczycielskiej / konsultacje psychologiczne dla rodziców.


Firma :
Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kołobrzegu (od 2007-11 do 2008-06)

Stanowisko :
wykładowca

Obowiązki : wykładanie treści z zakresu psychologii.


Firma :
Przedszkola Miejskie w Kołobrzegu (od 2007-09 do 2009-08)

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
opieka psychologiczna nad dziećmi / wspomaganie kadry nauczycielskiej / warsztaty psychoedukacyjne / opracowywanie programów dydaktycznych dla dzieci.


Firma : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (od 2005-07 do 2008-08)
Stanowisko : psycholog
Obowiązki : opieka psychologiczna / rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.


Firma :
Poradnia Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie (od 2005-01 do 2005-06)

Stanowisko :
psycholog / terapeuta

Obowiązki :
staż zawodowy - warsztaty szkoleniowe dla grup / terapia psychologiczna.


Firma :
Centralny Ośrodek Recepcyjny dla Uchodźców w Dębaku przy MSWiA w Warszawie (od 2003-02 do 2003-06)

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
staż zawodowy - opieka psychologiczna nad cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy w Polsce.


Firma :
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2003-01 do 2003-05)

Stanowisko :
psycholog

Obowiązki :
staż zawodowy - obsługa cudzoziemców i repatriantów / uczestnictwo w przeprowadzanych wywiadach statusowych / zapoznanie się z dokumentacją oraz przepisami prawnymi odnośnie cudzoziemców w Polsce.
Gabinet Pomocy Psychologicznej Milena Garbacz-Zatorska
Jedności Narodowej 83b lok. 4, 78-100 Kołobrzeg
tel. komórkowy 0 606 609 529,